Vertikalni i kosi transport obuhvataju:
   - liftove
   - platforme
   - ekslatore
   - putničke konvejere

PODELA LIFTOVA:
1. prema pogonu:
   - električni
   - hidraulični

2. prema nameni:
   - putnički
   - bolnički
   - teretni
   - maloteretni

PODELA PLATFORMI:
1. prema pogonu:
   - električne
   - hidraulične

2. prema nameni:
   - za hendikepirane osobe
   - teretne