1. Lift za bickliste BRANKOV MOST, Bgd
2. DOM OMLADINE, Makedonska br. 22,     Bgd
3. JKP “Beogradski vodovod i     kanalizacija”, Kneza Miloša br. 27, Bgd
4. Raifaisen banka, General Ždanova, Bgd
5. Banka HVB Yugoslavia, Rajićeva 27-29,     Bgd